Rabu, 19 Jun 2013

DOGMA

DOGMA
nukilan : R. Suradul A.M

Kau katakan sempit menghimpit
karena djiwamu hidup
meletup!
Kau petjahkan ruang lilipit....................

Tetapi..............tiadalah bidji merasa
tertjepit oleh kulit
Hanja ketika
bidji bersemi, berketjambah
baru merasa
dan mendesak! Merekah, petjah...................

Hanja siput, biasa senantiasa
bertahan dalam sempit kerangnja
dibawa melata dialam luas
Biarpun ia hendak bebas.....................
ta’dapat juga lepas
dari sempit kerangnja!
~Dogma~pusaka~
Toch sekali waktu ada bahaja mengantjam
ta’perlu lagi lari, bersembunji kemana-mana
tjukup membenam kedalam.......................
faham :
~Dogma~ pusaka~...................

petikan daripada Gema Tanah Air
1942-1948
dikumpulkan oleh H.B.Jasin 1948.

Tiada ulasan:

Catat Ulasan